Hex kodovi boja

Hex kodovi boja koriste se u web programiranju i na internetu možemo pronaći mnogo alata koji generiraju kodove boja. Kodovi se zapisuju sa simbolom # ispred koda. Boja je definirana po intenzitetu svoje crvene, zelene i plave komponente gdje je svaka boja prezentirana sa 8 bitova. Stoga imamo 24 bita koje koristimo kako bismo definirali jednu web boju i time dolazimo do nevjerojatnih 16,777,216 boja koje se mogu definirati kodom ( 224).

Hex triplet, odnosno hexadecimalni broj kojega čini 6 znamenki, koristi se u web programiranju. Triplet se sastoji od 3 hexadecimalna byte broja. Svaki byte predstavlja jednu komponentu crvene, zelene i plave boje. Jedan byte se može definirati kao hexadecimalan (00-FF) ili samo decimalan (0-255), čime zapravo definiramo intenzitet boje gdje je npr. 0 najslabiji, a 255 najjači intenzitet određene boje. Bytovi su zapisani slijedećim redom:
Byte 1: crvena nijansa
Byte 2: zelena nijansa
Byte 3: plava nijansa

Uzmimo za primjer slijedeću sivkasto-plavu boju: siva plava boja

Decimalni zapis: crvena=36, zelena=104, plava=160
Hexadecimalni zapis: crvena=24, zelena=68, plava=A0

Boja se zapisuje bez razmaka: 2468A0

Ako bilo koja od 3 boje ima vrijednost manju od 16 u hexadecimalnom sustavu ili manje od 10 u decimalnom sustavu, mora se dodati 0 kako bi triplet uvijek imao ukupno 6 znamenki. Na primjer, decimalni triplet 4, 8, 16 u hexadecimalnom zapisu je prezentiran na slijedeći način: 040810
Related posts

One thought on “Hex kodovi boja

Leave a Comment