Hex kodovi boja

Hex kodovi boja

Hex kodovi boja koriste se u web programiranju i na internetu možemo pronaći mnogo alata koji generiraju kodove boja. Kodovi se zapisuju sa simbolom # ispred koda. Boja je definirana po intenzitetu svoje crvene, zelene i plave komponente gdje je svaka boja prezentirana sa 8 bitova. Stoga imamo 24 bita koje koristimo kako bismo definirali jednu web boju i time dolazimo do nevjerojatnih 16,777,216 boja koje se mogu definirati kodom ( 224). Hex triplet, odnosno hexadecimalni broj kojega čini 6 znamenki, koristi se u web programiranju. Triplet se sastoji od 3…

Read More